Kuva
Nainen avaa kuohuviinipullon. Työstökone ja lastuamisnestesuihkut.
03.06.2021
Kirjoittaja: Boris Karandassov

Hae mukaan yhteisrekrytointikampanjaan 2021!

Eteläkarjalaisia metallialan yrityksiä haetaan mukaan syksyn 2021 yhteisrekrytointikampanjaan.

Syksyn 2021 yhteisrekrytointi

Mukaan ilmoittautuneet yritykset pääsevät osallistumaan kampanjan katselmukseen 24.9.2021. Osallistujat toimittavat aineistojaan kampanjasivustoa varten syyskuun aikana. Kampanjan kesto on kaksi kuukautta (loka-marraskuu 2021).

Syksyllä 2021 yhteisrekrytointikampanjan pääkohderyhmänä ovat metallialalla jo työskentelevät ammattilaiset ja heidän perheensä. Etelä-Karjalan työssäkäyntialueella on paljon työllistymismahdollisuuksia myös metalliosaajan muille aikuisille perheenjäsenille. Myös näitä mahdollisuuksia ja erilaisia metallialalle työllistymisen tapoja pyritään tuomaan esille.

Muut kohderyhmät kampanjalla ovat mm. koulusta valmistuvat sekä paluumuuttajat ja osatyökykyiset, joilla on alan koulutusta ja/tai työkokemusta. Lisäksi kohderyhmiä voidaan tarkentaa esim. sijainnin, iän tai kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Kampanjan mainonta toteutetaan verkkomainontana mm. somessa ja google-mainontana. Laskeutumissivustona käytetään olemassa olevaa lappeenrantarekry.fi  –sivustoa, jota uudistetaan sisällön osalta. Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut (Metalliverkostosta elinvoimaa -hanke) ja Imatran kaupunki osallistuvat sivuston sisällön päivittämiseen sekä kampanjan toteutukseen liittyviin kustannuksiin.

Kampanjan toteuttaa Generaxion Oy. Kampanjan aikana Generaxion seuraa kampanjan toteutusta ja optimoi kampanjaa sen kuluessa. Yritykset antavat toteuttajalle palautetta kampanjan aikana. Kampanjasta saadaan loppuraportti ja pidetään yhteenvetopalaveri.

Yritys maksaa vain yrityskortin/organisaatiokortin perustamisesta kampanjasivulle (lappeenrantarekry.fi) ja yrityksen toimittaman sisällön syöttämisestä yrityskorttiin. Se on noin yhden tunnin työ eli 100 € / yrityskortti (alv 0%). Mainostoimisto laskuttaa yrityksiä tästä työstä.

 

Kokemukset vuoden 2019 yhteisrekrytoinnista

Aiemmassa vuonna 2019 toteutetussa metalliyritysten yhteisrekrytointikampanjassa pyrittiin parantamaan alan vetovoimaisuutta ja tuomaan uusia näkökulmia toimialaan liittyviin mielikuviin. Silloin mukana oli 10 osallistujaa ja rekrytointikampanjan mainoksia on kohdattu yhteensä 1 315 694 näyttökerran verran.

  • Mainoksista klikattiin yhteensä 8 401 kertaa
  • Yritysten sivuille laskeutumissivulta tai suoraan mainoksista päädyttiin yhteensä 1 998 kertaa
  • Hakemuksia / yhteydenottoja raportoitiin kampanjan ajalta yhteensä 12.

Vuoden 2019 yhteisrekrytointikampanjan onnistuminen on ollut yhtenä syynä metallialan yhteistyöverkoston, Metalreality Networkin, perustamiselle. Metalreality Network on Etelä-Karjalassa vuonna 2020 toimintaansa aloittanut yrityslähtöinen yhteistyöverkosto. Verkosto keskittyy pääasiassa metalliteollisuuden toimialaan, mutta se on avoin myös toimialan ulkopuolisille toimijoille. Verkoston jäseninä ovat Etelä-Karjalassa toimivia metallialan ja siihen liittyvien toimialojen yrityksiä sekä paikallisia oppilaitoksia.

 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Boris Karandassov
projektipäällikkö, Metalliverkostosta elinvoimaa

Wirma yrityspalvelut, Lappeenrannan kaupunki

puh. 040 612 9131
boris.karandassov@lappeenranta.fi

 

EDIT: Ilmoittautumisen takaraja on siirretty ajankohtaan 31.8.2021.

EDIT 24.8.2021: Muutettu kampanjan hinta yritykselle.

EDIT 10.9.2021: Otettu pois ilmoittautumisen takaraja.

EDIT 23.11.2021: Otettu pois ilmoittautumiskehotukset, päivitetty jäsenyritysten määrä.

Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta:
https://www.wirma.fi/ajankohtaista/hae-mukaan-metallialan-yritysten-yhteisrekrytointikampanjaan-2021

Metalreality Network
Verkostossa on nyt mukana 14 jäsenyritystä sekä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy - KEHY, Saimaan ammattiopisto Sampo, LUT-yliopisto ja Kaakkois-Suomen TE-toimisto. Wirma yrityspalvelut (Lappeenrannan kaupunki) toimii verkoston palveluoperaattorina vuosina 2020-2022 Metalliverkostosta elinvoimaa –hankkeen kautta, joka on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.